pixel

Dokumenty wewnętrzne

Z tej części dokumentacji dowiesz się:

  • jak dodać dokumenty do systemu WIOD,
  • w jaki sposób „przypisać” dokumenty do konkretnego pracownika bądź działu.

Rejestracja dokumentów

 

System umożliwia rejestrację dokumentów wraz z przypisaniem ich do odpowiedniego działu bądź pracownika.

 

Celem przekazania dokumentacji do odpowiedniego pracownika bądź działu należy odpowiednio wybrać:

 

  • Dział
  • Nadawcę
  • Odbiorcę
  • Nr listu przewozowego (numer nadawczy)
  • Datę

 

i następnie załączyć wspomniany dokument. Na zakończenie należy wybrać Zapisz.