pixel

Opis pakietów

Podstawowy

Pakiet dostarcza pełnej funkcjonalności systemu, nie są ograniczone żadne moduły funkcjonalne. System zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy nad danymi i całkowitą swobodę w konfiguracji. W celu przyspieszenia prac nad wdrożeniem i utrzymaniem RODO we własnej organizacji, możliwe jest jednorazowe dokupienie ustawień, zaawansowanej konfiguracji, dokumentów branżowych, analiz, szkoleń, dodatkowych kont dla użytkowników, wzorców itp. Dostęp do tych materiałów możliwy jest po utworzeniu darmowego konta i zalogowaniu się do systemu.

Inspektor

Pakiet przeznaczony dla organizacji, które:

  • mają więcej niż 25 pracowników, lub
  • potrzebują od razu pełne ustawienia systemu dla konkretnej branży, lub
  • mają wyznaczonego specjalistę ochrony danych, lub
  • mają wyznaczonego inspektora ochrony danych

Abonament dostarcza wszelkiej funkcjonalności, bez ograniczeń modułów z możliwością wyboru prekonfiguracji ogólnej systemu lub dla konkretnej branży. W systemie dostępne są wszystkie wzorce (np. szablony upoważnień, szablony certyfikatów), dokumentacja, przykładowa analiza ryzyka i inne.

Gwarantujemy zwrot opłaty w przypadku rezygnacji w przeciągu 14 dni od zakupu.

multi-Inspektor

Pakiet przeznaczony dla firm z sektora ochrony danych, świadcząc usługi związane z RODO, w tym wdrożenia, audyty czy przejęcie funkcji Inspektora.

System oferuje pełną personalizację widoku, własny adres internetowy, obsługę nielimitowanej ilości podmiotów. Wspólne słowniki dla wielu firm, dowolną ilość inspektorów.

Ten pakiet będzie również odpowiedni dla jednostek publicznych i niepublicznych, które pod sobą mają  wiele innych podmiotów (np. organy prowadzące w oświacie) lub jednostki prowadzące centrum usług wspólnych. pakiet pozwala jednemu podmiotowi, zarządzać ochroną danych w innych – wielu – podmiotach.

Gwarantujemy zwrot opłaty w przypadku rezygnacji w przeciągu 14 dni od zakupu.

Porównanie pakietów

Podstawowy Inspektor multi-Inspektor
Logowanie wewnętrzne oraz za pomocą Google i Facebook Logowanie wewnętrzne oraz za pomocą Google i Facebook Logowanie wewnętrzne oraz za pomocą Google i Facebook
Logowanie LDAP *) Logowanie LDAP
Logowanie EMAIL *) Logowanie EMAIL
Wybór schematów kolorystycznych lub zmiana na własne Wybór schematów kolorystycznych lub zmiana na własne Wybór schematów kolorystycznych lub zmiana na własne
Uruchomienie na własnej domenie *) Uruchomienie na własnej domenie
Usunięcie logo WIOD *) Usunięcie logo WIOD *)
Wewnętrzny BLOG Wewnętrzny BLOG Wewnętrzny BLOG
Do 25 użytkowników w cenie Do 100 użytkowników w cenie Do 100 użytkowników w każdej firmie
Możliwość aktywacji nielimitowanej ilości pracowników *) Możliwość aktywacji nielimitowanej ilości pracowników *) Możliwość aktywacji nielimitowanej ilości pracowników *)
Własny serwer w modelu HSaaS *) Własny serwer w modelu HSaaS *)
Role: Administrator i Pracownik Nielimitowane role i uprawnienia Nielimitowane role i uprawnienia
Możliwość definiowania szablonów certyfikatów Możliwość definiowania szablonów certyfikatów Możliwość definiowania szablonów certyfikatów
Możliwość definiowania szablonów upoważnień Możliwość definiowania szablonów upoważnień Możliwość definiowania szablonów upoważnień
Podstawowe wzorce szablonów *) Podstawowe wzorce szablonów Podstawowe wzorce szablonów
Wystawianie upoważnień Wystawianie upoważnień Wystawianie upoważnień
Odwoływanie upoważnień Odwoływanie upoważnień Odwoływanie upoważnień
Rejestr i wydruk upoważnień Rejestr i wydruk upoważnień Rejestr i wydruk upoważnień
Zarządzanie umowami Zarządzanie umowami Zarządzanie umowami
Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie kontrahentami Zarządzanie kontrahentami Zarządzanie kontrahentami
Rejestracja działań Rejestracja działań Rejestracja działań
Nielimitowana ilość szkoleń Nielimitowana ilość szkoleń Nielimitowana ilość szkoleń
Możliwość nabycia szkolenia podstawowego z RODO *) Wprowadzone szkolenie wstępne z RODO Możliwość nabycia szkolenia podstawowego z RODO *)
Możliwość nabycia szkoleń tematycznych *) Możliwość nabycia szkoleń tematycznych *) Możliwość nabycia szkoleń tematycznych *)
Egzaminy (testy) ze szkoleń Egzaminy (testy) ze szkoleń Egzaminy (testy) ze szkoleń
Możliwość nabycia egzaminu wraz ze szkoleniem podstawowym *) Wprowadzony egzamin ze szkolenia podstawowego Możliwość nabycia egzaminu wraz ze szkoleniem podstawowym *)
Możliwość definiowania stref przetwarzania danych Możliwość definiowania stref przetwarzania danych Możliwość definiowania stref przetwarzania danych
Przykładowe strefy *) Przykładowe strefy Przykładowe strefy *)
Możliwość definiowaniu zasobów przetwarzających dane: sprzętu i aplikacji Możliwość definiowaniu zasobów przetwarzających dane: sprzętu i aplikacji Możliwość definiowaniu zasobów przetwarzających dane: sprzętu i aplikacji
Możliwość nabycia konfiguracji wstępnej zasobów *) Pełna konfiguracja wstępna zasobów Pełna konfiguracja wstępna zasobów
Możliwość wprowadzenia zbiorów danych Możliwość wprowadzenia zbiorów danych Możliwość wprowadzenia zbiorów danych
Konfiguracja popularnych zbiorów *) Konfiguracja popularnych zbiorów Konfiguracja popularnych zbiorów
Manager plików (dokumenty word, pdf) Manager plików (dokumenty word, pdf) Manager plików (dokumenty word, pdf)
1GB na pliki 1GB na pliki 5GB na pliki
Ewidencja potwierdzenia przeczytania dokumentu Ewidencja potwierdzenia przeczytania dokumentu Ewidencja potwierdzenia przeczytania dokumentu
Rejestr wykonanych akcji w systemie Rejestr wykonanych akcji w systemie Rejestr wykonanych akcji w systemie
Rejestr Czynności Przetwarzania Rejestr Czynności Przetwarzania Rejestr Czynności Przetwarzania
Popularne czynności przetwarzania *) Popularne czynności przetwarzania Popularne czynności przetwarzania
Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
Analiza Ryzyka Analiza Ryzyka Analiza Ryzyka
Branżowa analiza ryzyka do uzupełnienia *) Branżowa analiza ryzyka do uzupełnienia Branżowa analiza ryzyka do uzupełnienia *)
Raport z analizy ryzyka Raport z analizy ryzyka Raport z analizy ryzyka
Test równowagi Test równowagi Test równowagi
Możliwość nabycia podstawowych testów równowagi *) Podstawowe testy równowagii Możliwość nabycia podstawowych testów równowagi *)
DPiA DPiA DPiA
Ankiety (np. dla powierzenia danych) Ankiety (np. dla powierzenia danych) Ankiety (np. dla powierzenia danych)
Ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego *) Ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego Ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego *)
Ewidencja wniosków podmiotów danych Ewidencja wniosków podmiotów danych Ewidencja wniosków podmiotów danych
Możliwość zarządzania obowiązkami informacyjnymi oraz politykami na stronach swojej firmy (widget html) Możliwość zarządzania obowiązkami informacyjnymi oraz politykami na stronach swojej firmy (widget html) Możliwość zarządzania obowiązkami informacyjnymi oraz politykami na stronach swojej firmy (widget html)
Zarządzanie incydentami Zarządzanie incydentami Zarządzanie incydentami
Ewidencja zgód Ewidencja zgód Ewidencja zgód
Automatyka na podstawie reguł i zdarzeń Automatyka na podstawie reguł i zdarzeń
Lista zadań Lista zadań Lista zadań
Możliwość nabycia listy zadań - wdrożenie RODO *) Pełna listy zadań do wdrożenie RODO Możliwość nabycia listy zadań - wdrożenie RODO *)
Możliwość nabycia listy zadań - audyt RODO *) Możliwość nabycia listy zadań - audyt RODO *) Możliwość nabycia listy zadań - audyt RODO *)
API dostępowe API dostępowe

*) w ramach opłaty subskrypcyjnej istnieje możliwość dokupienia funkcjonalności. Zakup oraz aktywacja możliwa jest dopiero po uruchomieniu danego pakietu, wewnątrz systemu.