pixel

Projekt

Tytuł projektu: Platforma Wirtualnego Inspektora Ochrony Danych (WIOD)

Platforma Wirtualnego Inspektora Ochrony Danych (WIOD). Platforma internetowa w modelu abonamentowym SaaS i HSaaS. Platforma gwarantuje bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych oraz umożliwia świadczenie usług z tego obszaru swoim klientom.

Nazwa beneficjenta: WIOD Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 263 016.85 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 956 815.75 zł

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie i wprowadzenie na rynek polski oraz zagraniczny Platformy Wirtualnego Inspektora Ochrony Danych(WIOD) jako rozwinięcia w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu Start-Up w oparciu o innowacyjny produkt i model biznesowy.

Nr projektu: POPW.01.01.02-20-0067/21